nieuwsbrief


Werken
aan de arbeidsmarkt

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt. Voor de periode tot 2022 is uitgerekend dat, wanneer geen actie ondernomen wordt, we in Zeeland zo’n 6000 werkzame personen te kort komen. Daarom zetten Zeeuwse partijen alles op alles om vacatures vervuld te krijgen. Hoe ze dat doen leest u in deze eerste uitgave van de nieuwsbrief Werken aan de arbeidsmarkt.