nieuwsbrief


Werken
aan de arbeidsmarkt

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt. Voor de periode tot 2022 is uitgerekend dat in Zeeland zo'n 6.000 personen aan de slag kunnen. Daarom zetten Zeeuwse partijen alles op alles om vacatures vervuld te krijgen, voor inwoners én mensen buiten Zeeland. Hoe ze dat doen leest u in deze nieuwsbrief Werken aan de arbeidsmarkt.