Stage: onmisbare schakel

Scalda meldt tekorten binnen de werkvelden zakelijke dienstverlening en ICT. Deze stages worden veelal gelopen in een kantooromgeving, en vanwege de beperkte capaciteit binnen de bestaande kantoorruimte vanwege de Covid19 maatregelen en het vele thuiswerken, zijn bedrijven terughoudend in het aanbieden van stageplaatsen. Mbo is goeddeels praktijkonderwijs. De praktijk wordt weliswaar op school geoefend in praktijklokalen en –simulaties, maar stages in het werkveld vormen in de kwalificatie van mbo-opgeleiden een onmisbare schakel.

Scalda wil dan ook een oproep doen aan bedrijven en instellingen in Zeeland om over de grenzen van de Covid19 crisis heen te kijken en met hen te blijven werken aan het opleiden van hun toekomstige medewerkers/collega’s.

In de periode van 1 maart tot 30 juni 2020 zijn de aantallen voor stages bij Zeeuwse bedrijven de volgende: 6.663 stages voor 4.599 studenten bij 2.045 bedrijven