Werken met stagiaires en afstudeerders loont zeker de moeite, blijkt ook uit de cijfers van de HZ. De kans is zeer groot dat een student na het behalen van het diploma direct zijn of haar carrière doorstart binnen de organisatie als Young Professional.

Dat laten onderstaande cijfers zien, afkomstig van de HZ University of Applied Sciences (HZ), over stagelopen, afstuderen en de instroom op de arbeidsmarkt in Zeeland van hbo studenten van de HZ:

- In het collegejaar 2019-2020 hebben zo’n 2.300 studenten van de HZ een stage- en/of afstudeeropdracht genoten. - Een grote meerderheid, twee derde van deze studenten, volbrengt de (afstudeer)stage bij een Zeeuwse organisatie. - In 2019 is van alle afgestudeerde HZ studenten (bijna 800 in totaal) 80% ingestroomd op de arbeidsmarkt - Op het moment van afstuderen heeft 75% van de studenten die instroomt op de arbeidsmarkt reeds een baan gevonden. - Van deze groep heeft 65% zijn of haar baan gevonden bij een Zeeuwse werkgever - Eveneens vindt 65% van de hbo studenten die gaan werken hun baan bij de organisatie waar zij stage hebben gelopen of zijn afgestudeerd.