Dare2Share: stagiairs en afstudeerders lossen logistieke vraagstukken op

Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten van HBO-kennis en capaciteit van stagiairs en afstudeerders voor het Midden- en Kleinbedrijf en draagt zo bij aan oplossingen voor vraagstukken binnen het MKB in de logistiek en transport.

Centraal in het project staat ‘Talent and Innovation Pooling‘ (TIP) dat is gericht op het delen van capaciteit en kennis ten behoeve van het MKB in de sector Logistiek. De essentie is dat stagiaires en afstudeerders van bedrijven actuele vraagstukken van het MKB in de logistieke sector oplossen in een zogenaamde ‘innovative lab’-omgeving (boilerroom). Dit is een pool waarin stagiaires, maar ook eigen mensen, worden uitgewisseld, samenwerken en co-creëren tussen verschillende bedrijven.

Binnen de 'fysieke regionale' variant met een groep van ondernemers, studenten en medewerkers, kan geput worden uit de 'landelijke kennispool' middels de afstudeertafels (over de 10 hogescholen met logistieke opleidingen). Binnen het KennisDC logistiek worden landelijk afstudeertafels bijeen gebracht waarin studenten / stagiaires / afstudeerders die aan (min of meer) vergelijkbare onderwerpen bij vergelijkbare bedrijven en organisaties werken in contact gebracht worden met elkaar en met hun bedrijven, docenten en experts in de projecten. Zo kunnen deelnemers elkaars kennis en ervaring en al gerealiseerde oplossingen kunnen delen en hergebruiken zonder telkens opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.

“Talent and Innovation Pooling; gericht op delen capaciteit en kennis”