Oproep Zeeuwse Vacaturebank:

Stel stageplaatsen beschikbaar!

Mede door corona zijn er te weinig stageplaatsen voor Zeeuwse studenten in het beroepsonderwijs. Tegelijkertijd ziet bijna de helft van de werkgevers kans om meer stageplaatsen aan te bieden. Dat blijkt uit onderzoek van de vacaturesite ZeeuwseVacaturebank onder 250 werkgevers.

Voor bedrijven is begeleiding van stagiairs ingewikkelder doordat het personeel corona-veilig moet werken. Personeel doet zijn werk voor een belangrijk deel vanuit huis. Dat maakt het lastig om studenten op de werkvloer te begeleiden. De terugloop van het aantal stageplaatsen was voor ZeeuwseVacaturebank.nl reden om 250 Zeeuwse werkgevers te bevragen.

Woordvoerder Jim Goedhart: Er zijn te weinig stageplaatsen en dat is een gevaar voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Veel werkgevers bieden als stageplaatsen aan, maar er zijn nog meer plaatsen nodig. Werkgevers zien zeker het belang van stageplaatsen en zijn ook welwillend om er meer aan te bieden. Maar ze ervaren het beschikbaar stellen van stageplaatsen en de begeleiding soms als lastig en willen graag meer hulp hebben op dit gebied, vanuit onderwijsinstellingen en instanties.

overleg Zeeuwse Connectie
“Laat het ons weten als u stageplaatsen beschikbaar heeft. Of heeft u daarbij hulp nodig? Laat het ons weten via aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl"