Subsidiemogelijkheden
Innovatie en arbeidsmarkt

Provincie, gemeenten en het Rijk stellen subsidie beschikbaar om de Zeeuwse economie te versterken. Het gaat om 1.500.000,- euro voor innovatieve projecten en voor initiatieven die ten goede komen aan de arbeidsmarkt.

De twee subsidies zijn onderdeel van het investeringsprogramma en -fonds Zeeland in Stroomversnelling. Dat programma komt voort uit het gezamenlijke doel van de regio en het Rijk om tot een duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen.

Arbeidsmarkt

Een vitale arbeidsmarkt is van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave. Dat stelt Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden voor de grote uitdaging om te komen tot duurzame oplossingen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Want voor een sterke economie vormt een wendbare en weerbare arbeidsmarkt een belangrijke voorwaarde. De subsidieregeling Human Capital Agenda richt zich op het aanjagen van projecten ge├źnt op sociale innovatie op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk.

Haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten

We willen de Zeeuwse economie verder versterken door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren, zoals de Kennis- en Innovatienetwerken, maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling stimuleert deze netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. Door het aanjagen van deze onderzoeken en projecten stimuleren we innovatie, bundelen we kennis en stimuleren we samenwerking in de sector.


Informatiebijeenkomst

Op 25 september 2019 wordt in Dockwize Vlissingen een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde ondernemers. Kijk voor meer informatie of het aanvragen van subsidie op www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling of op Human Capital Agenda.