Praktijkopleidingen bij bedrijven

In heel Nederland is er krapte op de technische arbeidsmarkt. Om de instroom van jonge vakkrachten te vergroten richten bedrijven zich op praktijkopleidingen voor vmbo schoolverlaters. Zij krijgen -door samenwerking met Scalda of het Hoornbeeck College- een volwaardige mbo opleiding (niveau 2 of 3) aangeboden.


Zo kunnen de bedrijven, in tegenstelling tot een reguliere mbo opleiding ‘in de school’, leerlingen direct kennis laten maken met de praktijk. Saman Groep in Zierikzee en Syndus Group in Terneuzen bieden sinds kort, in nauwe samenwerking met het Zeeuws MBO, praktijkopleidingen aan waardoor zij zeer gericht werknemers kunnen opleiden. De studentwerknemers krijgen een erkend MBO diploma en hebben daarnaast precies die competenties ontwikkeld die bij het bedrijf gevraagd worden en dat geeft hen –bij succes- zicht op een mooie baan bij hun leerbedrijf.

Saman

Tijdens de tweejarige opleiding gaan de leerlingen één dag in de week naar school (Scalda). De opleiding is voor de leerlingen kosteloos en biedt uitzicht op een erkend diploma. Hier volgen ze alle wettelijk verplichte vakken. Vier dagen in de week gaan ze als leerling monteur aan de slag bij de Saman Groep, onder begeleiding van een ervaren monteur. Vanuit daar kunnen de leerlingen zich verder specialiseren binnen het bedrijf, bijvoorbeeld in installatie, elektra of duurzame energie. In september 2019 zijn de eerste leerlingen gestart met de praktijkopleiding aan de ‘Saman Academie’ in Zierikzee. Leerlingen die na twee jaar slagen, hebben een vaste baan bij de Saman Groep in het vooruitzicht.

Syndus

Per september gaat de bedrijfsschool open en zullen de eerste BBL-leerlingen van Arentis (onderdeel van de Syndus group) gebruik gaan maken van de faciliteiten in de bedrijfsschool. Zij zullen door onder andere de eigen vakmensen opgeleid worden tot volwaardig monteur mobiele werktuigen.