Praktijkopleiding bij bedrijven

NIEUW subsidie arbeidsmarkt

50 statushouders extra aan het werk

Taalakkoord Leerwerkloket

HR: diversiteit en inclusie

Op 21 augustus vond het Kick-Off Festival Zeeland in Middelburg plaats. Onderwijsinstellingen HZ, UCR en Scalda bundelden de krachten in de organisatie van de aftrap van het studiejaar 2019-2020. Met 3500 studenten die het festival bezochten is een eerste versie van dit festival zeker geslaagd!

Warm Welkom
voor kennis- en arbeidsmigranten