Flexwonen

Huisvesting
voor tijdelijke medewerkers

In Zeeland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, allemaal mensen die met spoed woonruimte zoeken.

De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Dat blijkt onder meer uit de aantrekkingskracht van vakantieparken. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonsegment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die?


Om antwoord te krijgen op die vragen organiseren we een conferentie, bedoeld voor iedereen in Zeeland die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers- en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studentenorganisaties etc.

Zeeuws Coördinatieteam

De Provincie Zeeland heeft een nieuw integraal uitvoeringsinstrument "Gebiedstransformatie" ontwikkeld. Doel van dit instrument is om beweging te stimuleren binnen gebiedstransformaties in Zeeland. Onderdeel van dit proces is het Zeeuws Coördinatieteam. Dit team faciliteert, informeert en coördineert. Hierbij gaat het om (landelijke) kennis, kunde, coördinatie beschikbaar te stellen en het organiseren van "denkkracht" aan concrete casussen te verbinden, waaronder huisvesting van tijdelijke medewerkers (van seizoenswerkers tot expats). De eerste casus op dit vlak betreft flexibele huisvesting in de gemeente Sluis. Casussen worden gecoördineerd vanuit dit team en opgedane kennis gedeeld met betrokken (regio)partners.

Congres Flexwonen

Op 3 december 2019 organiseren de Provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie ‘Flexwonen in Zeeland.


Datum, tijd en locatie

3 december 2019 van 14.00 - 21.00 uur

Middelburg, Hotel Van der Valk