Statushouders:
Minstens vijftig vinden extra wer
k

Aan de slag in Zeeland | Arbeidsmarktregio Zeeland gaat ervoor zorgen dat in 2019 het Zeeuwse bedrijfsleven wordt bediend met de extra invulling van vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: de Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Door begeleiding en/of opleiding worden zij in korte tijd klaargestoomd voor hun nieuwe taak. De doelstelling van vierhonderd extra door deze mensen in te vullen vacatures is verdeeld over tien deelprojecten, waarvan er hierbij één wordt uitgelicht. De meeste van deze deelprojecten zijn in het eerste kwartaal van 2019 van start gegaan. De tussenstand per september 2019 is 333 vervulde vacatures.

Vijftig kansrijke statushouders -en liefst nog meer- gaan dit jaar aan het werk, naast de geplande inzet. Zo wordt ingesprongen op de grote vraag naar arbeidskrachten.


Voor 2019 is er nu geld beschikbaar voor het Werkservicepunt Oosterschelderegio om twee mensen in te huren die, samen met jobhunter Kim Hovius, ervoor gaan zorgen dat deze doelstelling gehaald wordt. Dit Regiodeal project wordt mede mogelijk gemaakt door het Rijk, de Provincie Zeeland en de Arbeidsmarktregio Zeeland.


Kim: “We hebben nu 47 statushouders naar betaald werk geleid. Daarnaast hebben we voor ongeveer 27 statushouders een werkervaringsplek geregeld. Die leiden vaak ook tot vast werk. Kortom, we zijn hoopvol gestemd en de statushouders willen ook heel graag.”

Lees meer hierover op de website van Aan de slag in Zeeland.

Masho uit Eritrea woont in Rilland en heeft sinds maart een baan bij GroenRijk in Middelburg.

Staat u als werkgever open voor werken met statushouders of bent u sowieso op zoek naar personeel, stuur dan een mail naar info@aandeslaginzeeland.nl of neem contact op met een contactpersoon van een van de Zeeuwse WSP’s, te vinden op www.aandeslaginzeeland.nl.