Interessante links

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante nieuws- en blogartikelen en andere interessante pagina's over de arbeidsmarkt in Zeeland, Nederland en grensregio's.

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakt 25 juli 2022 bekend de overstap te versimpelen door een aanpassing van het Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor een zogenoemde internetconsultatie.

Nieuw scholingstraject in Middelburg: De Hybride Opleider

In een eerdere nieuwsbrief schreven we al over de Hybride Techniekopleider, geïnitieerd door Huis van de Techniek en STOZeeland in samenwerking met Scalda en Wij Techniek.

De zorgbranche volgt dit jaar de techniekbranche met de Hybride Zorgopleider. Met vereende krachten hebben ze de initiatieven bijéén gebracht tot Hybride Opleider. En nu zelfs voor alle branches.

Daarnaast hebben ze het scholingstraject verduurzaamd/ingebed bij de ZAOS (Zeeuwse Academische Opleidingsschool in Middelburg). De ZAOS start op 12-10 2022 een nieuw scholingstraject in Middelburg: De Hybride Opleider.

HR Netwerk Zeeland

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt!

Aan de slag in Zeeland

Onder de naam Aan de slag in Zeeland werkt de arbeidsmarktregio Zeeland met alle partners aan een gezonde, inclusieve Zeeuwse arbeidsmarkt.

Campus Zeeland

Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland.

De Zeeuwse Vacaturebank

Één centrale plek voor Zeeuwse vacatures voor WO, HBO en MBO vacatures en stages.

Economic Board Zeeland

Het laatste nieuws over Zeeland in Stroomversnelling, de Regio Deal Zeeland en de Zeeuws-Vlaanderen.

VNO-NCW

VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid.