Subsidieregeling Human Capital Call

Vooraankondiging openstelling

Naar verwachting zal eind 2021 de aanvraagperiode voor de Subsidieregeling Human Capital Call weer open worden gesteld. De subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van projecten gericht op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt met vernieuwde aanpakken.

Om meer te weten te komen over deze subsidie kun je de factsheet van 2020 lezen. Houd voor de precieze datum van de openingstelling de website goed in de gaten. Bekijk op deze pagina drie voorbeelden van projecten die eerder de subsidie hebben ontvangen.