Van werk naar werk

Eén van de zaken waar het Aanvalsplan Arbeidsmarkt zich op richt is een soepele overstap van werk naar werk. Een arbeidsmarkt is altijd in beweging. Hierdoor kan er bij de ene werkgever een (tijdelijk) overschot aan arbeidscapaciteit ontstaan terwijl een andere werkgever kampt met een tekort aan geschikt personeel. Er wordt op ingezet dat werknemers van de ene werkgever op flexibele en laagdrempelige wijze aan de slag kunnen bij de andere werkgever (waar nodig met behulp van bij- of omscholing). Zo gaat momenteel personeel uit de horeca dat vanwege Corona thuis zit, aan de slag bij bijvoorbeeld ViaZorg en YourSurprise.

YourSurprise

Een voorbeeld van een werkgever die juist extra vraag heeft naar personeel, is YourSurprise in Zierikzee. Met de feestdagen in aantocht is het razenddruk voor de cadeaushop. Om mensen te werven hangt een groot spandoek op het bedrijf. Vacatures staan op de eigen website, advertenties zijn in de media geplaatst, affiches opgehangen in bushokjes en ook de sociale media worden door YourSurprise benut bij de zoektocht naar personeel. YourSurprise neemt ook contact op met horecabedrijven om te laten weten dat er mensen bij hen aan de slag kunnen. Lees ook het artikel in de PZC hierover.

Monica Roose, ViaZorg: "Momenteel worden in Zeeland mensen vanuit de horeca ingezet, al gebeurt dat niet op de schaal zoals in Brabant en Drenthe. Dat komt enerzijds omdat de nood hier (nog) minder hoog is dan in andere provincies, anderzijds omdat we nog steeds aanmeldingen krijgen van mensen met diploma’s. En deze laatste groep is beter inzetbaar. Dat laat onverlet dat al meerdere mensen zijn ingezet en dat we zeker kijken naar de mogelijkheden voor horecapersoneel. Overigens ook voor de lange termijn. Ook daarvoor zijn al mensen aangenomen door organisaties, meestal op een werk-leerbaan. Vanuit ViaZorg zitten wij daar over het algemeen niet tussen. Wel proberen we met de zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs de randvoorwaarden zo te maken dat zo veel mogelijk mensen die dat willen en kunnen, een kans krijgen om in de zorg in te stromen. Want ze zijn en blijven hard nodig!"