Nieuwe Zeeuwen: trainingen voor statushouders

Deze maand gaan verspreid over Zeeland zeven educatieve activiteiten voor statushouders van start. Bijna zeshonderd deelnemers, vooral afkomstig uit Eritrea en Syrië, komen op deze manier dichter bij werk en/of opleiding. Dit integratieproject heet Nieuwe Zeeuwen en is mogelijk gemaakt door Europese subsidie.

In 2019 vroeg de gemeente Goes, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zeeland, subsidie aan van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) voor het project Nieuwe Zeeuwen. Eind augustus 2019 werd deze AMIF-subsidie toegekend en kon gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van het project. De projectleiders Kristian Coppoolse en Erna Gaal, beiden van het Team Arbeidsmarktregio Zeeland, vertellen erover op het moment dat de zeven activiteiten/trainingen, mét het beoogde aantal deelnemers, in september van start gaan, uiteraard met inachtneming van de coronaregels.

Sleutel tot succes

Kristian: “Alle gemeenten in Zeeland doen mee en ‘leveren’ deelnemers, die tot eind volgend jaar intensief bezig zullen zijn hun Nederlandse vaktaal en andere vaardigheden te verbeteren, zodat zij meer kans maken om bij bedrijven aan de slag te kunnen of de opleiding van hun voorkeur te volgen.” Erna, naast projectleider ook coördinator statushouders voor Zeeland, vult aan: “Voldoende beheersing van het Nederlands is vaak de sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. Je hebt het nodig om je te kunnen redden op de werkvloer en om verplichte diploma’s zoals het VCA-certificaat te kunnen behalen. Dat geldt zeker voor de Eritrese statushouders, van wie er relatief veel in Zeeland zijn, omdat zij vaak een grote taalachterstand hebben en zeker ook op dat vlak zelfvertrouwen nodig hebben. De huidige inburgering is daarvoor niet afdoende.”

Eisen van de subsidiegever

“Een dergelijk grootschalige en effectieve aanpak kan eigenlijk alleen met subsidie,” legt Kristian uit, “en daarom zijn we als arbeidsmarktregio Zeeland natuurlijk heel blij met de AMIF-subsidie, maar ook met de inzet van de gemeenten om de activiteiten volledig bezet te laten zijn, en dat in coronatijd! Want een subsidiegever stelt uiteraard ook eisen, bijvoorbeeld op het vlak van deelnemersaantallen en start en eind van de actieperiode; we konden niet zomaar uitstellen of doorgaan met minder deelnemers. Het gaat om Europese subsidie, dus onze subsidiedeclaratie moet straks behoorlijk nauwkeurig worden onderbouwd met een kosten- en deelnemersadministratie. De subsidie bedraagt bijna zeven ton en dat is ongeveer 70% van de kosten van de activiteiten die in de aanvraag zijn opgenomen; de rest betalen de gemeenten.”

Bekijk het volledige artikel op www.aandeslaginzeeland.nl.

Europese vlag

Zeeuwse Leercirkel

Het project Nieuwe Zeeuwen wordt voorbereid en begeleid door de Zeeuwse Leercirkel, een klein gezelschap van gemeentemensen (twee of drie per Zeeuwse regio), die vaak ook met de inburgering van statushouders te maken hebben, plus een subsidie-coördinator per regio. “Zij hebben het laatste jaar hard gewerkt om de activiteiten op de rails te krijgen,” stelt Erna. “We komen als leercirkel bij elkaar om met elkaar van de voortgang en de resultaten te leren én om een vinger aan de pols te houden. Als Zeeuwse gemeenten kunnen we van dit project bij de integratie en participatie van statushouders – ook nadat het project eind volgend jaar is afgelopen – nog heel lang profijt hebben.”