nieuwsbrief


Werken
aan de arbeidsmarkt


Samen op weg naar betere tijden...

Er is geen ontkomen aan: corona heeft impact op ons allemaal en dat zie je terug op de arbeidsmarkt. Jong, oud, mét of zonder vast contract en laag of hoger opgeleid, op alle niveaus worden Zeeuwen ‘geraakt’ op de werkvloer. Dat leest u in het rapport van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. De impact is groot, maar verschilt sterk. Voor sommigen betekent het thuiswerken, voor anderen thuis zitten en niet mogen of kunnen werken, maar er zijn helaas ook veel mensen die zonder werk zijn komen te zitten. Voor een aantal groepen is de impact van corona onevenredig groot, zoals voor mensen met tijdelijke of 0-uren contracten of ZZP’ers, maar ook bijvoorbeeld jongeren. Specifieke sectoren zoals de vrijetijdseconomie en detailhandel zijn buitengewoon hard geraakt. Maar er zijn ook bedrijven die juist meer mensen zoeken.

De Zeeuwse leeuw laat in ieder geval zijn incasseringsvermogen zien, met bedrijven die bekijken hoe ze hun personeel tijdelijk ergens anders kunnen inzetten, bedrijven die gericht mensen aantrekken uit andere sectoren zoals de zorg mensen uit de horeca werft en mensen die zelf hun weg vinden naar een nieuwe branche. Het is nog niet duidelijk hoe lang Corona ons in zijn greep gaat houden. De omstandigheden vragen dan ook om duurzame, maar vooral ook pragmatische oplossingen op het gebied van werk-naar-werk trajecten en een leven lang ontwikkelen. Stappen die Zeeuwse werkgevers, werknemers en werkzoekenden direct kunnen helpen, maar zeker ook voor de langere termijn bijdragen aan een steviger fundament voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Maar de cijfers wijzen erop dat we in de nabije toekomst opnieuw tekorten zullen krijgen in een aantal belangrijke Zeeuwse sectoren. Experimenteerruimte voor werkgevers om daar –juist nu- mee aan de slag te gaan is er ook. In de tussentijd hebben we er als Zeeland ook weer een nieuwe jonge ambassadeur bij; in misschien wel de meest karakteristiek Zeeuwse sector. Dus: alle hens aan dek!