Ontmoetingen met 100% baangarantie
Alles draait om motiviatie

De tussenstand
Aan de slag in Zeeland|Arbeidsmarktregio Zeeland gaat ervoor zorgen dat in 2019 het Zeeuwse bedrijfsleven wordt bediend met de extra invulling van minstens vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: de Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Door begeleiding en/of opleiding worden zij in korte tijd klaargestoomd voor hun nieuwe taak. De doelstelling van vierhonderd extra door deze mensen in te vullen vacatures is verdeeld over tien deelprojecten, waarvan er hier één wordt uitgelicht. De meeste van deze deelprojecten zijn in het eerste kwartaal van 2019 van start gegaan. De tussenstand per 1 oktober 2019: 377 vervulde vacatures.

Een van de tien deelprojecten van het Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt is ‘Ontmoetingen met 100% baangarantie’. Projectleider Jolanda van de Ven van UWV: “Elk gesprek dat we arrangeren tussen een werkgever en een sollicitant moet eindigen in een arbeidsrelatie.” Dat is mogelijk als een werkgever bereid is anders naar een vacature te kijken dan hij gewend is. De partners van Aan de slag in Zeeland zorgen vervolgens voor een kandidaat die zonder meer geschikt is en tot op het bot gemotiveerd.”

Het deelproject is in maart dit jaar begonnen met als doelstelling 70 plaatsingen in 2019. De teller staat begin september al op 68. Jolanda, zelf ook blij verrast over het succes van de ‘100%-formule’: “En dan hebben nog een aantal kandidaten in een stage of leerwerktraject; we gaan die 70 ruimschoots halen!”


Klikgesprek

De 100% baangarantie klinkt nogal ambitieus. Is het wel realistisch? “Ja,” antwoordt Jolanda, “dat laten de cijfers wel zien. Maar we besteden natuurlijk wel veel aandacht aan het voortraject. Je kunt niet zomaar een willekeurige werkzoekende aan een willekeurige werkgever koppelen. Dan zou die baangarantie inderdaad niet realistisch zijn.” Dat doorslaggevende voortraject ziet er zo uit: “We praten met een werkgever die een moeilijk in te vullen vacature heeft, meestal ongeschoold werk. We kijken samen hoe we die functie zo veel mogelijk af kunnen pellen tot de kern ervan. Vervolgens gaan onze ‘matchers’ in de bestanden zoeken naar passende kandidaten en praten met ze. Met de meest geschikte en gemotiveerde kandidaat en de werkgever regelen we een afspraak voor wat we een klikgesprek noemen.”


Meer motivatie, minder cv

Het klikgesprek wordt niet gevoerd aan de hand van een cv; dat speelt hier een minder grote rol dan bij sollicitatiegesprekken vaak gebruikelijk is. “In het klikgesprek speelt de motivatie de hoofdrol,” benadrukt Jolanda, “het cv leidt in veel gevallen alleen maar af en is bij lang niet alle functies zo belangrijk als vaak wordt gedacht. Nog een stap verder en de werkgever doet aan zogeheten ‘open hiring’, dat hier en daar in Nederland al wordt toegepast bij vaak grotere bedrijven: iedereen die gemotiveerd is, krijgt een baan.” Af en toe vindt het persoonlijke klikgesprek in een grotere setting plaats; meerdere werkgevers praten dan in een soort carrousel kort met verschillende kandidaten. Dan vieren we na een uurtje niet één, maar een handvol plaatsingen!” Nog een andere variant noemt Jolanda ‘matchmail’: “We sturen per mail informatie over verschillende kandidaten aan een aantal werkgevers in min of meer dezelfde sector en regio.”


Met een warm hart

Er zijn tal van Zeeuwse bedrijven die naar tevredenheid gebruik hebben gemaakt van de formule. Jolanda doet een greep: “Hoveniersbedrijf Habo in Renesse, betoncentrale De Hoop in Terneuzen en grond- en recyclingbedrijf Sinkegroep in Kruiningen. Ze zijn tevreden met hun nieuwe werknemers, die soms nog wel een cursus volgen om hun vaardigheden te verbreden. Het zijn over het algemeen werkgevers die durven ‘om te denken’ en daar geen spijt van krijgen. Het zijn ook werkgevers met een warm hart en die hebben we nodig om hun verhaal over sociaal ondernemen te vertellen.” Die kans krijgen deze werkgevers ook tijdens de komende Contacta, want dan organiseert Jolanda namens Aan de slag in Zeeland een seminar waarvoor zestig werknemers worden uitgenodigd. Een aantal van hen wordt geïnterviewd en ze kunnen in gesprek gaan met elkaar en met werkzoekenden. Jolanda heeft er zin in: “Het wordt vast één groot klikgesprek…”


Staat u als werkgever open voor werken met statushouders of bent u sowieso op zoek naar personeel, stuur dan een mail naar info@aandeslaginzeeland.nl of neem contact op met een contactpersoon van een van de Zeeuwse WSP’s, te vinden op www.aandeslaginzeeland.nl.