Tijdelijke huisvesting:
hoe pakken we dat aan?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Digitale werkplaats on tour

Vermindering instroom pabo studenten: het hele PO-veld in Zeeland streeft naar een leerwerkomgreving voor excellente studenten

De werkeloosheid in Zeeland is uniek laag. Toch is er nog een forse groep 50-plussers die niet zo makkelijk aan een baan komt. Hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we deze ervaren krachten toch zoveel mogelijk aan een baan helpen? Daarom houdt ZeeuwseVacaturebank.nl een enquête.