Congres Flexwonen
Huisvesting voor tijdelijke medewerkers

In Zeeland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, allemaal mensen die met spoed woonruimte zoeken.

De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Dat blijkt onder meer uit de aantrekkingskracht van vakantieparken. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonsegment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die? Om daarover meer te weten te komen, organiseren we het congres Flexwonen.

Sessies

Tijdens het congres kunnen de aanwezigen deelnemen aan verschillende deelsessies:

- Flexwonen en zorgdoelgroepen

- Verplaatsbare woningen: hype of trend?

- Flexwonen: kans voor niet-vitale vakantieparken?

- Huisvesting spoedzoekers: inspirerende praktijkvoorbeelden

- Short stay huisvesting als dealbreaker of oplossing?

- Het belang van een goed gemeentelijk beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers


Datum, tijd en locatie

3 december 2019 van 14.00 - 21.00 uur

Middelburg, Hotel Van der Valk


Meer informatie en aanmelden

www.zeeland.nl/flexwonen