Campagne aantrekken
van talent in de zorg

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de komende jaren meer dan 1300 mensen nodig. De sector werft gezamenlijk kandidaten, ook van buiten Zeeland. Dat doen ze onder meer met het magazine ‘Zeeland in de praktijk’, dat dinsdag 8 oktober 2019 is gepresenteerd.


Het magazine is één van de onderdelen van de werving van personeel door de 14 aangesloten werkgevers en koepelorganisaties in de zorg. Doel is het op de kaart zetten van de gehele sector zorg en welzijn in Zeeland zodat potentiële kandidaten interesse krijgen om hier te komen wonen en werken. Een aanzienlijk deel van de vacatures is voor academici. Deze specialisten zijn vooral buiten Zeeland te vinden omdat hier geen medische faculteit of universiteitsziekenhuis is. Daarom zijn veel inspanningen gericht op het werven van personeel buiten Zeeland.

Zorg en arbeidsmarkt


In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector wordt het tekort in 2021 ingeschat op minimaal 1325 medewerkers. Daaronder zijn 375 medisch specialisten nodig voor onder meer de langdurige zorg zoals artsen, gedragsdeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, psychologen en psychiaters. Daarnaast gaat de komende 10 jaar 45% van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Naar verwachting zijn er de komende 5 jaar minimaal 100 huisartsen per jaar nodig om het huidige zorgniveau te kunnen handhaven. Doel van de campagne is om binnen drie jaar 375 medisch specialisten en binnen vijf jaar 100 huisartsen van buiten Zeeland aan te trekken.Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van de mensen die van baan veranderde ook actief op zoek was naar een baan. Het is dus van belang om ook die andere 80% te bereiken die niet actief op zoek is, maar wel potentieel interesse kan hebben. Daarom is een nieuwe en op de persoon toegespitste wervingswijze nodig. En die werving gebeurt nu ook gezamenlijk. Dat is bijzonder, want in Zeeland zetten nu overheid, de sector en individuele organisaties samen de schouders onder deze uitdaging.

De aanpak behelst onder andere een landelijke campagne met als doel Zeeland op de kaart te zetten voor werken in de zorg. Dat gebeurt zowel via online als offline middelen. Zo is afgelopen zomer ook de ‘vakantiedokter’ geïntroduceerd, een vakantiedokter kan dan in zijn/haar vakantie in Zeeland aan de slag. Ook zijn medisch specialisten in ziekenhuizen doelgericht benaderd via online campagnes zoals ‘Roos kan hier wel wennen’ en is nu het magazine Zeeland in de praktijk verschenen.

Zeeland in de praktijk
Begin oktober verscheen een bijlage bij het blad Arts en Auto. Via de bijlage kunnen geïnteresseerde medici het magazine ‘Zeeland in de praktijk’ aanvragen. Het magazine, van hoofdredacteur en uitgever Nelleke Launspach, bevat informatie over wonen en leven in Zeeland en ook informatie over het werken in de zorg- en welzijnssector hier. Ook komen ‘boomerang’ Zeeuwen, Zeeuwen die na lange tijd elders zijn teruggekeerd en ‘nieuwe Zeeuwen’ aan het woord.

Binnenkort begint ook een aandachtscampagne voor het aantrekken van Specialisten Ouderenzorg. Ook komt er een vervolgcampagne voor het aantrekken van huisartsen naarZeeland.


In de afgelopen maand hebben al 1125 mensen het blad aangevraagd, waarvan 924 mensen van buiten Zeeland. Van die laatste groep hebben 440 mensen aangegeven op de hoogte te willen blijven van informatie over banen, wonen en leven in Zeeland. Zo komen en blijven we online in contact met mensen die potentieel interesse hebben om in Zeeland te werken of wonen. Werkzoekenden die overwegen in Zeeland te komen wonen kunnen het magazine aanvragen via https://www.zeelandlandinzee.nl.

Zeeland, land in zee

In Zeeland zijn verschillende trajecten gestart om potentiële werknemers te overtuigen om naar de provincie te komen. Eén van deze initiatieven is het platform van Zeeland, Land in Zee. Een platform gericht om doelgroepen van buitende provincie richting Zeeland te krijgen door middel van verschillende thema’s werken en leven.