Meerjarenstrategie om jongeren te binden

De bijna 4000 Zeeuwse scholieren die eindexamen doen, ontvangen een succeswens van Provincie Zeeland. Ze krijgen allemaal een tegoedbon voor een gratis ijsje. Dat is onderdeel van de jaarlijkse campagne voor eindexamenscholieren die Zeeland organiseert om jongeren te interesseren voor studie of werk in Zeeland.

De Zeeuwse arbeidsmarkt voorziet in de toekomst een krapte in het aantal werkzoekenden in vergelijking met het aantal vacatures dat vrijkomt. Daarom is het extra belangrijk dat we (Zeeuwse) jongeren weten te binden aan onze provincie, aangezien een groot gedeelte voor hun vervolgstudie uitwaait naar andere delen binnen het land. Dit is de reden dat we een meerjarenstrategie opzetten. Deze mooie taak wordt uitgevoerd in samenwerking met een extern bureau. Met de meerjarenstrategie volgen we (Zeeuwse) jongeren vanaf hun een-na-laatste middelbare schooljaar tot en met het moment dat zij afgestudeerd zijn en een baan zoeken en benaderen we ze zowel online als offline met voor hen relevante informatie op dat moment. Over bijvoorbeeld het stage- en bijbanenaanbod en verschillende activiteiten die in Zeeland worden georganiseerd. Deze strategie wordt gemonitord en bijgestuurd in overleg met een klankbordgroep die bestaat uit overheden, bedrijfsleven en onderwijs en een klankbordgroep bestaande uit jongeren die ook meekijken en –sturen waar nodig.

"Examen doen is spannend. Zeker in coronatijd, na een jaar lang voornamelijk thuisonderwijs. Wij willen alle eindexamenleerlingen dan ook op een bijzondere manier succes wensen", aldus gedeputeerde Harry van der Maas. De eerste actie om met jongeren in contact te komen, was tijdens de start van de eindexamens. Alle eindexamenscholieren hebben een tegoedbon ontvangen voor een gratis ijsje. Als aftrap van deze actie deelden gedeputeerden Harry van der Maas en Jo-Annes de Bat maandagochtend 17 mei 2021 ijsjes uit op het schoolplein van het Asteria College en de Klimopschool in Middelburg.