Aanvalsteam arbeidsmarkt introduceert...

In deze nieuwe rubriek laten we leden van het Aanvalsteam arbeidsmarkt aan het woord. Dit keer Wim Schuitema van Scalda.

Waarom ben je lid geworden van het Aanvalsteam?

Voor het ‘aanvalsteam’ was er een Zeeuws 3O-overleg. Scalda, in de vorm van een collega van mij, nam deel aan de agendacommissie in de voorbereiding voor het 3O-overleg. Toen deze collega met pensioen ging en zijn vervanger met ziekteverlof was, heb ik deelgenomen aan deze vergaderingen. Na het overgaan tot een ‘aanvalsteam’ is het eigenlijk een natuurlijke overgang geweest.

Wat is de rol van Scalda hierin?

Scalda vind het belangrijk om, als mbo instelling in Zeeland, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op een zo goed mogelijke manier waar te maken. Dat maakt dat we, zeker als het gaat om arbeidsmarkt relevante overleggen, onze bijdrage willen leveren. De rol die we proberen te vervullen in het aanvalsteam is zowel die van ‘haler als brenger’; enerzijds kan ik de informatie die wordt uitgewisseld binnen Scalda adresseren en anderzijds kan ik (onderwijskundige) ontwikkelingen binnen Scalda aan de andere teamleden communiceren. Daarnaast leveren alle teamleden ook individueel hun bijdrage in het meedenken over de onderwerpen die in het aanvalsteam aan de orde komen.

Wat is de meerwaarde van deze samenwerking?

Buiten het feit dat de meerwaarde van het aanvalsteam is dat praktische zaken kunnen worden aangepakt en ondersteunt, is het uitwisselen en coördineren van informatie op het gebied van de (Zeeuwse) arbeidsmarkt zeer waardevol. In het aanvalsteam komt informatie samen vanuit de overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs. Ook kunnen zaken sneller geadresseerd worden en kunnen zaken gezamenlijk opgepakt worden.

Wat hoop je te bereiken?

Als we kunnen bereiken dat de Zeeuwse arbeidsmarkt zodanig functioneert dat er geen sprake meer is van tekorten of dat we deze zo goed als mogelijk kunnen verkleinen. Voor Scalda zou dit betekenen dat we als mbo-onderwijsinstelling ook de ‘gehele’ markt bedienen. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen het mbo-onderwijsinstituut zijn, dat in samenwerking met de overheidsinstanties, het bedrijfsleven en collega onderwijsinstellingen opleidingsvragen op een adequate wijze beantwoorden