Meer stageplaatsen bij Zeeuwse werkgevers

Zeeland heeft een tekort aan stageplaatsen. Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft de handen ineen geslagen met de Zeeuwse werkgevers en onderwijsinstellingen om samen de stagetekorten aan te pakken. Promise Sieka, HZ-student aan de opleiding commerciële economie doet onderzoek naar hoe werkgevers in Zeeland beter ondersteund kunnen worden zodat zij (meer) stageplaatsen kunnen gaan aanbieden.

Op 22 februari 2021 vond een denktanksessie plaats, waarin samen met Zeeuwse werkgevers verschillende stage-vraagstukken zijn behandeld. De centrale vraag was: hoe krijgen we meer stageplaatsen beschikbaar? Promise is mede organisator van de denktanksessie. “De sessie heeft niet alleen erg waardevolle input opgeleverd, maar ons ook geholpen om een beeld te vormen bij de huidige situatie en inzicht gegeven in mogelijke vervolgstappen die genomen kunnen worden.”

Voordat deze vervolgstappen genomen worden, wordt op korte termijn eerst nog een vervolgsessie met diverse betrokkenen vanuit het onderwijs ingepland.

Geïnteresseerde bedrijven of instellingen die nog tips hebben of mee willen denken over oplossingen kunnen zich melden via p.sieka@zeeland.nl.