Eén regionale marketingstrategie en -organisatie voor Zeeland

Meer mensen die Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren, een sterker imago dat daaraan bijdraagt en een zelfstandige organisatie die zich daarmee bezig gaat houden. Dat is het doel van de concept Marketingstrategie Zeeland. Provinciale Staten hebben ingestemd met de concept Marketingstrategie. De komende maanden wordt de concept Marketingstrategie ook besproken door de andere belanghebbenden. In april en mei wordt de strategie besproken in de gemeenteraden. De nieuwe marketing organisatie zou dan in juli van start kunnen.

Het imago van Zeeland moet worden bijgesteld en dat vergt een gezamenlijke Zeeuwse aanpak. In Zeeland is het uitstekend wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren. Maar buiten Zeeland weet lang niet iedereen dat. Ook staat Zeeland voor grote uitdagingen als het gaat om het vinden van personeel. Want er is veel werk, en tegelijkertijd hebben bedrijven en organisaties in de zorg moeite om aan voldoende en goed opgeleid personeel te komen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is een nieuwe organisatie nodig die een aantrekkelijk, volledig en consistent beeld kan schetsen van Zeeland voor alle relevante doelgroepen.

Betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken dat ze de concept Marketingstrategie Zeeland in de eerste maanden van 2021 voorleggen ter consultatie aan alle relevante Zeeuwse partners. Hun inbreng zal door de werk- en stuurgroep Zeeland Marketing zorgvuldig worden gewogen en van een advies worden voorzien. De definitieve Marketingstrategie Zeeland wordt ter besluitvorming in het voorjaar voorgelegd aan de beoogde partnerorganisaties. Bij voldoende draagvlak en commitment zal in juli het startschot worden gegeven voor de uitvoeringsfase van de Zeeland Marketingorganisatie. Zorg Zeeuwse zorgorganisaties laten zien dat een gezamenlijke aanpak effectiever is voor behoud en werving van zorgpersoneel. Zo was de campagne om huisartsen te interesseren voor Zeeland succesvol. Ook is de Zeeuwse Zorg Coalitie opgericht om onder andere samen te werken aan het tekort aan personeel.

Kwartiermaker voor de Zeeland marketingorganisatie Wilfred van Elzakker: "Zeeuwse streekholders in de werkgroep en de stuurgroep Marketing Zeeland hebben goed samengewerkt om te komen tot een gemeenschappelijke Zeeuwse aanpak in één uitgebreid strategiedocument. Prachtig dat Provinciale Staten dit document met die aanpak steunen en akkoord zijn gegaan met het vervolg. We halen nu bij alle betrokken Zeeuwse streekholders op of ze de Zeeuwse aanpak blijvend steunen en gaan bijdragen aan de oprichting van de Zeeland Marketingorganisatie in juli."

Concept Marketingstrategie Zeeland Onderdeel van de marketingstrategie is de vorming van een privaat-publiek-private samenwerking in de Zeeland Marketingorganisatie, die zich gaat richten op de verbetering van het imago en de (her)positionering van Zeeland. Hiervan maakt ook het centrale, digitale platform www.zeeland.com deel uit, inclusief digitale campagnes voor zowel versterking van het imago als voor concrete doelen, zoals werving van arbeidskrachten. De Zeeland Marketingorganisatie richt zich op versterking van de aantrekkingskracht van Zeeland en legt de dwarsverbanden tussen wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren. Meer informatie Kijk voor meer informatie op het nieuwe digitale platform www.zeeland.com. Dit platform, een doorontwikkeling van de in 2018 door de Provincie Zeeland gelanceerde website zeelandlandinzee.nl, bevat naast alle informatie over leven, werken en studeren in Zeeland nu ook de toeristische informatie van de VVV. Op zeeland.com kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de marketing strategie in organisatie.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de marketingstrategie en -organisatie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via zeeland.com.