De Zeeuwse arbeidsmarkt staat voor flinke uitdagingen, want er zijn veel vacatures. Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt, met daarin vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en overheden in Zeeland, zet zich in om oplossingen te vinden voor die uitdagingen. We zetten in op 'een leven lang ontwikkelen', om- en bijscholing, stageplaatsen en proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ook op het gebied van HRM wordt in Zeeland daarom intensief samengewerkt. En om mensen van buiten Zeeland te enthousiasmeren om te wonen en werken in Zeeland is de Zeeuwse Marketing Organisatie in oprichting. Voor nieuwkomers in Zeeland is er een Expat Center om ze een warm welkom te bieden.

Op al deze gebieden zet het Aanvalsteam zich in. In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen en introduceren we één van de leden van het Aanvalsteam.