Aanvalsplan arbeidsmarkt: 2,5 jaar onderweg

In 2018 werd duidelijk dat hét vraagstuk voor Zeeland en het Zeeuwse bedrijfsleven voor de komende jaren was: hoe komen we aan voldoende (aantal) en goed gekwalificeerde (de juiste) mensen voor al die verschillende sectoren, regio’s en werkgevers? De Zeeuwse arbeidsmarkt stond zodanig onder druk dat er een duidelijke noodzaak was om slimmer, gerichter en vooral ook ‘gezamenlijker’ op te trekken in het arbeidsmarktvraagstuk. Daarom werd een integrale, Zeeuws-brede aanpak voor de arbeidsmarkt ontwikkeld: het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Eén van de deelnemende partijen, de Provincie Zeeland, heeft 2,5 jaar na de start een tussenbalans opgemaakt in de notitie 2,5 jaar Aanvalsplan arbeidsmarkt.

Het Aanvalsplan omvat drie pijlers. Pijler 1 is gericht op het arbeidspotentieel met een afstand tot de arbeidsmarkt, pijler 2 is gericht op het optimaal inzetten van de werkenden in Zeeland en pijler 3 richt zich op de marketing van Zeeland als kansrijke arbeidsmarkt voor potentieel van ‘buiten’. Met een duidelijke ‘eigenaar’ per pijler, combineert het plan het ondersteunen en aanjagen van concrete acties met het werken aan een gestructureerde aanpak. Daarmee is het gericht op de korte en lange termijn. Uitgangspunt is het voorspelde tekort van 6.000 werkzame personen in 2022. De vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven staat hierbij centraal: hoe voorzien we in de vraag naar voldoende gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst? Door de brede benadering spelen de partners in op de acute vraag én bouwen zij aan een duurzame, integrale samenwerking voor een wendbare en weerbare arbeidsmarkt.

In de notitie 2,5 jaar Aanvalsplan arbeidsmarkt van de Provincie is uitgebreider aandacht voor de activiteiten binnen pijler 2 (Werkenden optimaal inzetten), de pijler onder de hoede van het beleidsteam arbeidsmarkt van de Provincie Zeeland. U vindt de notitie op https://www.zeeland.nl/economie/arbeidsmarkt. Daar vindt u ook meer informatie over het Aanvalsteam, concrete projecten en onderzoeken over de Zeeuwse arbeidsmarkt.