nieuwsbrief


Werken
aan de arbeidsmarkt


De Zeeuwse arbeidsmarkt is in beweging. Ook in deze bijzondere tijd blijven Zeeuwse partijen investeren in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Hoe ze dat doen leest u in deze nieuwsbrief. In deze uitgave speciale aandacht voor inspirerende lokale initiatieven die de afgelopen tijd zijn ontstaan.