Zeeland geeft thuis voor arbeidsmigranten;

Bijeenkomst voor beleidsmedewerkers gemeenten

We hebben in Zeeland (buitenlandse) werknemers hard nodig. Daarom moeten we hen ook zo goed mogelijk ontvangen. Want prettig wonen is de basis voor goed meedraaien in de samenleving. Op dat punt gaat het nog vaak niet goed, ook in Zeeland. Het rapport “Geen tweederangs burgers” van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder voorzitterschap van Emile Roemer, legt de vinger op de zere plek. Het gaat niet om goed wonen alleen, maar ook om eerlijke behandeling, integratie, registratie en het voorkomen en aanpakken van ongewenste situaties. Kortom: het thema vraagt nadrukkelijk om expertise en betrokkenheid. Daarom organiseert de Provincie Zeeland woensdag 14 juli een bijeenkomst voor beleidsmedewerkers wonen, economie, sociaal domein, handhaving, burgerzaken.

Emile Roemer, voorzitter van het voormalige Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, geeft de aftrap voor deze bijeenkomst. Hij zal vertellen over het belang van een gezamenlijke integrale aanpak.

Het onderwerp is op 6 april ook besproken in het Themaoverleg Wonen en Voorzieningen van het Overleg Zeeuwse Overheden. Uitkomst is dat de wethouders van de Zeeuwse gemeenten hun rol willen pakken op het dossier (huisvesting van) tijdelijke/buitenlandse werknemers en daarbij ook willen samenwerken met andere gemeenten. Voor de Provincie zien ze daarin een faciliterende rol. De bijeenkomst vormt het begin van de route die uitgewerkt wordt voor samenwerking en kansrijke thema’s in Zeeland.