Netwerkfacilitator voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit

In opdracht van de arbeidsmarktregio Zeeland, de Provincie Zeeland en Euregio Scheldemond is het Zeeuwse projectmanagement bedrijf AddVision aan de slag gegaan in de Euregio Scheldemond in de rol van netwerkfacilitator. De netwerkfacilitator-rol wordt ingevuld door projectmanagers Cees-Willem Koorneef en Mathijs van Rumste. Cees-Willem gaat als verbinder van de sleutelspelers aan de slag en Mathijs als operationele aanjager. Bekijk de video in dit artikel voor een introductie door Mathijs en Cees-Willem op hun werkzaamheden.

Het doel van de opdracht is om samenwerking, communicatie en resultaatgerichtheid tussen de publieke en private organisaties te helpen verbeteren en daarmee de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te optimaliseren.

Veel sleutelfiguren rondom het thema (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt hebben Cees-Willem en Mathijs ondertussen gesproken of bevraagd door middel van een online enquête. In de eerste fase hebben zij een nulmeting gedaan om te achterhalen wat er tussen de oplevering van het rapport 'Scheldemond werkt!' in 2018 en het heden is gebeurd rondom het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio Scheldemond. Een conclusie van deze gesprekken en enquêtes is dat er al een hoop zaken goed gaan. Daarnaast valt ons op: • De (sleutel)spelers weten elkaar binnen projecten aan beide zijden van de grens goed te vinden; • De meeste partijen hebben een hoge betrokkenheid en zien de urgentie van het bevorderen van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit; • De keerzijden van al deze (subsidie)projecten is dat er veel verschillende overleggen zijn en er blijken maar weinig overlappende inhoudelijke doelen bij partijen; • Er zijn veel verschillende spelers waardoor de samenwerking niet efficiënt werkt • Gezamenlijke doelen en heldere samenwerking structuren tussen betrokkenen lijken te ontbreken. Op dit moment lijkt het erop dat er geen significante verbeteringen zijn in de dagelijkse samenwerking binnen Euregio Scheldemond en dat het beeld overeenkomt met het ‘Scheldemond werkt! rapport. Hier liggen dan ook kansen voor ons om met u mee aan de slag te gaan.