Doorontwikkeling van Expat Center Zeeland; warm welkom

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het Expat Center Zeeland. De ambitie daarbij is om een Zeeuws warm welkom te realiseren voor internationals voor heel Zeeland. De komende periode wordt benut om Zeeuwse gemeenten te informeren over deze ambities en om te onderzoeken of men bereid is aan te sluiten bij deze ontwikkeling.

Internationale werknemers doen er voor Zeeland toe; zij zorgen ervoor dat de Zeeuwse beroepsbevolking op peil blijft, zo blijkt uit de duiding van de Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor. Ook een recent uitgevoerd onderzoek, door Decisio, naar de meest recente cijfers over internationale werknemers in Zeeland - in opdracht van het Expat Center Zeeland - laat zien dat het aantal internationale werknemers in de regio de afgelopen jaren fors is toegenomen.

“We timmeren verder aan de weg en werken aan de doorontwikkeling van het Expat Center Zeeland”, zegt Lian Heller, adviseur bij het Expat Center. “Onze ambitie is daarbij om een Zeeuws warm welkom voor internationals voor heel Zeeland te realiseren. De komende periode benutten we om Zeeuwse gemeenten te informeren over onze ambities en om te onderzoeken of men bereid is aan te sluiten bij deze ontwikkeling”. Deze oriëntatie is inmiddels toegekend aan BOOM strategie en communicatie.

Het Expat Center Zeeland is gestart met de gewenste doorontwikkeling naar een ‘one-stop-shop concept’. Ten behoeve van die ontwikkeling worden de komende periode wensen en ambities van verschillende gemeenten in kaart gebracht. “Zoals blijkt uit de Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor is het voor Zeeland zaak de beroepsbevolking op peil te houden. Het Expat Center heeft daarbij een belangrijke rol”, zegt David Westveer, strategisch adviseur bij BOOM. “Namens het Expat Center Zeeland gaan we het gesprek aan met gemeenten om bestaande ambities en wensen ten aanzien van deskundig advies, dienstverlening en begeleiding voor internationals en internationale organisaties in kaart te brengen. Een belangrijk onderwerp voor Zeeland, waar we de komende periode een bijdrage aan mogen leveren.”