Antwoord op krapte:
Zeeuwen met uitkering worden klaargestoomd voor een baan

Aan de slag in Zeeland | Arbeidsmarktregio Zeeland gaat ervoor zorgen dat in 2019 het Zeeuwse bedrijfsleven wordt bediend met de extra invulling van vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: de Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Door begeleiding en/of opleiding worden zij in korte tijd klaargestoomd voor hun nieuwe taak. De doelstelling van vierhonderd extra door deze mensen in te vullen vacatures is verdeeld over tien deelprojecten, waarvan er hierbij één wordt uitgelicht. De meeste van deze deelprojecten zijn in het eerste kwartaal van 2019 van start gegaan. De tussenstand per 23 juni 2019 is 208 vervulde vacatures; het zijn er meer, want niet van alle deelprojecten is een adequate tussenstand per dezelfde datum bekend.

Werken in de techniek

De start is veelbelovend. Er zijn nu al veertig belangstellenden voor de dertig banen die dit jaar ingevuld gaan worden in het kader van het deelproject ‘Zeeland – Werken in de techniek’, uitgevoerd door het detacheringsbureau Centricity24 in Goes. Zo wordt ingesprongen op de grote vraag naar ‘technische’ arbeidskrachten in Zeeland.

Detacheringsbureau Centricity24 (sinds begin dit jaar gevestigd in Goes) gaat leerwerktrajecten voor statushouders en andere werkzoekenden-met-uitkering verzorgen. Het doel van dit deelproject ‘Zeeland – Werken in de techniek’ is om statushouders en andere uitkeringsgerechtigden toe te leiden naar een baan-met-opleiding via ‘voorschakeltrajecten’, zodat kandidaten goed weten waaraan ze beginnen. Recruitment manager Dennis Veenendaal van Centricity24: “Het hele traject is ingericht om een paar duidelijke momenten te hebben voor beide partijen om door te gaan of niet. De ervaring leert namelijk dat lang niet iedereen die in het begin belangstelling toont, ook daadwerkelijk volhoudt en geschikt is.”

Staat u als werkgever open voor werken met statushouders of bent u sowieso op zoek naar personeel, stuur dan een mail naar info@aandeslaginzeeland.nl of neem contact op met een contactpersoon van een van de Zeeuwse WSP’s, te vinden op www.aandeslaginzeeland.nl.

Proefplaatsing

Zo kunnen belangstellenden twee weken in een technisch beroep naar keuze meelopen en allerlei basistechnieken onder knie krijgen. Is de kandidaat na die twee weken nog steeds geschikt en gemotiveerd voor een opleiding met baankans, dan start die specifieke vakopleiding, die tegelijkertijd een proefplaatsing van twee maanden is. Tijdens die opleiding kunnen ze ook hun VCA-certificaat (Veiligheid-gezondheid-milieu Checklist Aannemers) behalen. Is de proefplaatsing voor alle partijen een succes, dan krijgt de kandidaat een contract en een mbo-opleiding (BBL: BeroepsBegeleidende Leerweg) aangeboden. Tijdens dit traject begeleidt Centricity24 de deelnemers individueel en intensief. Dennis: “Wij zijn op die manier de actieve schakel tussen de werkgevers en de BBL-opleiding bij Scalda.” Centricity24 werkt in dit project verder vooral samen met de opleidingsinstituten Bouwmensen Zuidwest en IW Brabant-Zeeland (elektro- en installatietechniek). Het streven is om in 2019 dertig kandidaten aan een baan te helpen, waardoor evenzovele lastig te vervullen vacatures worden vervuld.

‘We hebben jullie nodig!’

Op 6 en 13 juni werden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar kandidaat-deelnemers voorlichting kregen over het traject en rondgeleid werden in het Techniekhuis in Goes, waar bijvoorbeeld ook mbo-leerlingen hun praktijklessen krijgen. Het gaat om de vakken: elektromonteur, installatiemonteur, cv-monteur, schilder, stukadoor, tegelzetter, grondwerker, timmerman en stratenmaker. De boodschap was duidelijk: “Er is voor iedereen werk in de techniek!” en: “We hebben jullie nodig!” In totaal bezochten zo’n vijftig belangstellenden de bijeenkomsten, geïnformeerd en gestimuleerd door hun klantmanagers of consulenten. Dennis is blij met deze start: “Bijna veertig van hen vulden een formulier in waarop ze aangaven aan welk vak zij de voorkeur geven om opgeleid te worden. Voor hen worden nu de twee meeloopweken georganiseerd.”