Resultaten
forenzen enquête

Volgens ZB Planbureau reizen dagelijks 41.900 Zeeuwen* de provincie uit om buiten Zeeland te gaan werken. Gezien het grote aantal vacatures in Zeeland vormt deze groep een enorm potentieel voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om meer te weten te komen over de afwegingen van deze forensen en om met deze onbekende groep in contact te komen is vanuit het aanvalsteam het initiatief genomen om deze forensen te benaderen door middel van een enquête, uitgevoerd door de Zeeuwe Vacaturebank.

Resultaten:

Ruim 34% geeft aan te denken dat een soortgelijke baan ook in Zeeland te vinden zal zijn. Daarbij geeft ruim 41% aan dat dit wellicht het geval is/weet niet.

  • Ruim 82% geeft aan ervoor open te staan om in Zeeland te gaan werken.
  • De beeldvorming is dat er in Zeeland voor deze forensen te weinig passende banen zijn, maar dit is wel aan het verbeteren. Ten dele is het (voor sommige specifieke functies) ook waar.
  • Er zijn mensen aan het denken gezet om het werken in Zeeland toch weer eens te gaan overwegen.
  • Er is goede exposure gerealiseerd op het gebied van de kansen op de Zeeuwse arbeidsmarkt, zelfs in het NOS-journaal.
  • Het aantal respondenten en de kwaliteit hiervan beidt kansen om een aantal van deze forensen een baan in Zeeland te laten vervullen. Als er uit deze actie 2 a 3 mensen gaan werken in Zeeland, is het al een enorm succes.

Vervolg:

De respondenten ontvangen binnenkort een email waarin zij worden gewezen op waar zij eventuele vacatures kunnen vinden en waarin zij worden opgeroepen om -wanneer zij dit willen- gebruik te maken van de maatwerk-hulp mogelijkheid:

1-op-1 contact waarbij wordt gekeken wat er voor passende vacatures zijn voor deze personen, bij welke organisaties introducties te organiseren zijn en welke andere zaken er zijn waarmee forensen geholpen kunnen worden om eventueel een baan in Zeeland te krijgen.