Traineeship bij meerdere bedrijven;

goed voor persoonlijke ontwikkeling

Hoe laat je vandaag de dag jongeren kennis maken met je bedrijf en sector en kan je hen daadwerkelijk daarvoor interesseren? Dat is de vraag waar woningcorporatie Zeeuwland tegenaan liep. Samen met projectontwikkeling en –managementbureau AddVision heeft zij daarom een traineeship ontwikkeld. Martin de Klerk van AddVision, Kyra Verstijnen van Zeeuwland en Jelle van de Wouw, trainee bij AddVision en Zeeuwland vertellen meer over deze samenwerking.

“We waren concreet op zoek naar invulling voor een tijdelijke vacature. Daarnaast speelde al langer de vraag dat we graag meer jongeren wilden interesseren voor onze sector en ons bedrijf”, vertelt Kyra. “Als meer jonge mensen weten wat een woningcorporatie doet en wij kunnen hen uiteindelijk enthousiasmeren, dat is de beste reclame die er is. Vanuit die vragen zijn we in gesprek gegaan met Martin en zijn collega’s bij AddVision en zo is het traineeship ontstaan.” “Het was echt pionieren”, geven zowel Martin als Kyra aan. “Wat het voordeel van dit traineeship is, is dat Jelle nu zowel bij AddVision als Zeeuwland meewerkt”, vertelt Martin. “Dat doe je normaal natuurlijk niet als je als nieuwe medewerker bij één bedrijf gaat werken. Je merkt ook aan de reacties op de vacatures dat je op deze manier meer jonge kandidaten aantrekt.” “Als ik een vacature van alleen de woningcorporatie voorbij had zien komen, had ik waarschijnlijk niet gereageerd”, vertelt Jelle, die 1 september is gestart. “Maar juist het traineeship en het idee dat je bij meerdere bedrijven kan meewerken en er ook een focus op je persoonlijke ontwikkeling ligt, dat maakte dat ik heb gereageerd. De eerste 3 maanden heb ik met verschillende collega’s meegedraaid, zodat ik de werkzaamheden en de bedrijven leerde kennen. Zodoende nam ik ook steeds meer taken over. Door het traineeship word je niet meteen in het diepe gegooid. Je krijgt de tijd om de bedrijven te leren kennen. Daarnaast wordt er ook veel meer aandacht besteed aan je ontwikkeling, wat moet je nog leren, welke e-learnings kan je daarvoor gaan volgen. Dat is een groot voordeel voor studenten die net uit de schoolbanken komen. Daarom zijn traineeships ook erg populair”, geeft Jelle aan.

Hoe ziet de toekomst van de traineeships eruit? “Je merkt dat het idee van een traineeship bij meerdere bedrijven goed wordt ontvangen”, geeft Martin aan. “Volgend jaar willen we vanuit AddVision weer aan de slag gaan met het ontwikkelen van traineeships binnen Zeeland. In de toekomst willen we ook kijken hoe we dit project breder kunnen trekken en met meer verschillende bedrijven en sectoren traineeships binnen Zeeland kunnen ontwikkelen. Nu zien de trainees vaak maar twee bedrijven, het idee is dat trainees straks vaker kunnen gaan switchen tussen verschillende plaatsen en bedrijven, zonder dat daardoor werk bij de bedrijven verloren gaat. Zo kunnen meer bedrijven maar ook studenten van deze samenwerking profiteren, het is echt een win-win situatie.” “Op het moment dat je elkaar weet te vinden als bedrijven kun je ook makkelijker dit soort initiatieven opstarten. Daarbij kan het HR Netwerk Zeeland een uitkomst bieden”, geeft Kyra aan. “Samen weet je meer dan alleen.”

Jelle

Kira

Martin