Meer stageplaatsen bij Zeeuwse werkgevers

Afstudeeronderzoek in opdracht van de Provincie Zeeland en het HR Netwerk Zeeland

Hoe kunnen werkgevers in Zeeland beter ondersteund worden zodat zij (meer) stageplaatsen kunnen gaan aanbieden? Dat is de vraag die Promise Sieka, 22-jarige HZ-student aan de opleiding commerciƫle economie, onder andere gaat onderzoeken in opdracht van de Provincie Zeeland en het HR Netwerk Zeeland.

Zeeland kampt momenteel met een tekort aan stageplaatsen. Om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het belangrijk dat bedrijven stageplaatsen aanbieden. Zo kan jong talent al vroeg ontdekt en behouden worden. Uit onderzoek van de Zeeuwse Connectie is gebleken dat werkgevers in Zeeland graag meer stageplaatsen willen aanbieden, maar dat zij ondersteuning nodig hebben om dit te bewerkstelligen. Promise gaat onderzoeken welke (informatie)behoeftes er momenteel liggen bij de bedrijven met betrekking tot stageplaatsen en wat er nodig is om deze te kunnen gaan aanbieden. Het HR Netwerk Zeeland gaat onder andere een stagetoolbox aanbieden voor Zeeuwse werkgevers. Aan de hand van het onderzoek van Promise wordt duidelijk wat Zeeuwse werkgevers graag in die toolbox willen zien. Welke contentbehoeftes spelen er bijvoorbeeld op het gebied van het aanbieden van stageplaatsen. Zo wordt uiteindelijk samen met de Zeeuwse werkgevers de toolbox vormgegeven. En worden niet alleen de werkgevers maar ook de studenten in Zeeland uiteindelijk geholpen bij het vinden van een geschikte stageplaats. Vanaf februari t/m april gaat Promise door middel van interviews zijn onderzoek uitvoeren. Mocht u meer willen weten of wilt u graag meewerken aan het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Promise door te mailen naar p.sieka@zeeland.nl.