Meerjarenagenda Samen aan de Slag

Op 5 november is met een symbolische ondertekening officieel de aftrap gegeven voor uitvoering van de Meerjarenagenda 2021-2025 van de Arbeidsmarktregio Zeeland. Onder de naam Aan de slag in Zeeland werken alle partners onder regie van de gemeenten dynamisch en flexibel samen aan een gezonde en inclusieve Zeeuwse arbeidsmarkt.

Ondertekening

Wethouder van de gemeente Goes André van der Reest (vertegenwoordiger van de 13 Zeeuwse gemeenten), Minouche den Doelder (VNO-NCW), Hendrik-Jan van Arenthals (Scalda) en Jan Heijstek (Zeeuwse Stichting Maatwerk) hebben namens alle samenwerkingspartners een handtekening gezet. Zij bekrachtigen daarmee de samenwerking en focus voor de komende jaren. We gaan samen werken aan een inclusieve, bovenregionale en veerkrachtige arbeidsmarkt.

Waarom een Meerjarenagenda? Voorafgaand aan het opstellen van de Meerjarenagenda bleek dat er meer behoefte was aan samenwerking en samenhang binnen de Zeeuwse arbeidsmarktregio. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen, of roepen zelfs, om bundeling van krachten. De meerjarenagenda omschrijft de gezamenlijke ambitie en is een ijkpunt om de juiste activiteiten in te zetten en toekomstige kansen strategisch te benutten. Bij de uitvoering van de agenda blijft Aan de slag in Zeeland een verbindende rol spelen.

Drie thema's

De Meerjarenagenda is ingedeeld volgens drie thema’s. Deze thema’s geven de focus aan waar we binnen de samenwerking van Aan de slag in Zeeland naartoe werken:

  1. Een veerkrachtige arbeidsmarkt omdat de wereld om ons heen in rap tempo verandert. Dit heeft impact op onze samenleving en op de wereld van werk. Om die ontwikkelingen het hoofd te bieden, hebben we veerkracht nodig: het vermogen om op een schok te anticiperen, deze te incasseren, ervan te herstellen en om uiteindelijk sterker en beter te worden.
  2. Een inclusieve arbeidsmarkt die openstaat voor iedereen, en waaraan iedereen mee kan doen. Jongeren en ouderen, praktijkgeschoolden en theoretisch-geschoolden, statushouders en arbeidsmigranten, en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
  3. Een bovenregionale arbeidsmarkt, de Zeeuwse arbeidsmarkt is nauw verbonden met Vlaanderen en Rotterdam. Werk en arbeid beperkt zich niet tot grenzen. Samenwerking Nederlandse regio’s, met Vlaanderen, maar ook verder over de grens, willen we vergemakkelijken. Mobiliteit en vervoer willen we vergemakkelijken, zodat werkzoekenden ook op grotere afstand, binnen Zeeland of in de omliggende regio’s, een baan kunnen vinden.

Deze focusthema’s bieden een figuurlijke ‘kapstok’ voor de projecten en initiatieven binnen Aan de slag in Zeeland. Er is ruimte voor korte of langere projecten en ook voor eventueel nieuwe projecten.

Van meerjarenagenda naar jaarlijks uitvoeringsplan

Omdat de arbeidsmarkt continu in beweging is, maken we jaarlijks een uitvoeringsplan. De ‘kapstok’ blijft hetzelfde, de projecten en initiatieven wisselen in de loop der tijd. Bekijk de uitvoeringsagenda voor 2022 hier. De arbeidsmarkt is niet alleen van ons, maar van iedereen. Wij nodigen iedereen uit om een bijdrage te leveren aan een veerkrachtige, inclusieve en bovenregionale arbeidsmarkt. Heeft u zelf een goed idee, of ziet u onbenutte kansen op de arbeidsmarkt? Laat het ons dan weten, dan gaan we samen aan de slag!

Meer over de meerjarenagenda leest u op de website van Aan de slag in Zeeland.