Interessante links

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante nieuws- en blogartikelen en andere interessante pagina's over de arbeidsmarkt in Zeeland, Nederland en grensregio's.

Terugblik: Zorghuis van de Toekomst

Op 4 november was de eerste stakeholderbijeenkomst van het Zorghuis van de Toekomst. Een initiatief om tot een intensievere samenwerking in de Zeeuwse zorgsector te komen. Deze samenwerking richt zich op alle betrokken partijen, daarmee bedoeld: onderwijs (vanaf voortgezet onderwijs t/m HBO), zorgorganisaties, zorgproductontwikkelaars en overheden (als indirecte partners). Het doel is om tot meer instroom in de sector te komen, beter en slimmer samen te werken en daarmee ook innovaties beter (en breder) te laten landen. Een belangrijk component daarbij is een Leven Lang Ontwikkelen.

Het project kent twee hoofdpijlers: de eerste is om tot een ‘leerhuis’ te komen. Voor betere/snellere kennismaking met het beroep via het voortgezet onderwijs, maar ook door samenwerking tussen mbo-hbo onderwijs, en bij- om- en nascholing voor professionals, incl. zijinstroom. Een learning community voor de zorg. Daarnaast kent het project ‘de zorgvoorziening van de toekomst’, waar innovaties en verandering in de zorg worden onderzocht en getest met betrokkenheid van alle partijen en doelgroepen.

Een project dat koppelingen kent met andere sectoren en overstijgende thema’s zoals digitalisering en robotisering (en daarmee ook met technisch onderwijs o.a.).

Terugkijken! Webinar Regio in Beeld 2021

Hoe gaan we in West-Brabant en Zeeland om met de toenemende krapte in bepaalde sectoren en beroepen? Wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen we die samen aangaan in deze turbulente arbeidsmarkt?

Op 2 november 2021 presenteerde UWV de jaarlijkse rapportage Regio in Beeld, volledig in het teken van de actuele arbeidsmarkt. Regio in Beeld geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast geeft het informatie over beschikbare banen, vacatures en beschikbare arbeidskrachten. Er werd gesproken met:

  • Erik van Oosten - Regiomanager VNO/NCW Zeeland
  • Jeannet Verhoeven - Projectmanager Arbeidsmarktinnovatie CNV
  • Hendrik-Jan Arenthals - Voorzitter RvB Scalda
  • Anja den Braber - Opgavemanager Onderwijs gemeente Breda
  • Henk Guise - Directeur Orionis
  • Henri Verhagen - Ondernemer & voorzitter MVO platform MetWerk

Terugblik: Symposium Hospitality Pact

Op 20 oktober 2021 vond het symposium van het Hospitality Pact plaats, met deelnemers vanuit onderwijs en kennisinstellingen, maar met name werkgevers, uit deze zeer diverse sector. De bijeenkomst was gericht op het gezamenlijk duiden van het probleem van de sector, erover in gesprek te gaan, tot een agenda vanuit de vraag (van werkgevers) te komen en te peilen wie hiervoor in actie wil komen. Een prikkelend verhaal van spreker/sectorexpert Wouter Verkerk en een inspirerende best practice van Hof van Saksen (dat na een faillissement opnieuw is opgebouwd naar een succesvoorbeeld) troffen de kern van de uitdaging: de nood aan focus op goed werkgeverschap. Hoe komt de sector uit de personeels-impasse?

Tijdens het symposium werd er niet geschroomd in de spiegel te kijken. De alom gedeelde conclusie was dat er veel is afgebroken (m.n. aan de kant van arbeidsvoorwaarden) en dat het aan werkgevers is om dit terug op te bouwen en een gedegen basis neer te zetten die niet opnieuw mag worden aangetast. Hierbij werd ook geconstateerd dat het belang van personeel (als het belangrijkste kapitaal van de horeca bestempeld) en de professionalisering van aansturing cruciaal is. Oplossingen die hiervoor gaan worden ontwikkeld richten zich op het verstevigen van de kennisbasis rondom hr vraagstukken (waarbij de samenwerking wordt gezocht met HR Netwerk Zeeland) en het bieden van houvast voor werkgevers rondom ‘goed werkgeverschap’. Beide oplossingsrichtingen gaan nu worden doorontwikkeld voor concrete toepassing in de sector.

HR Netwerk Zeeland

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt!

Aan de slag in Zeeland

Onder de naam Aan de slag in Zeeland werkt de arbeidsmarktregio Zeeland met alle partners aan een gezonde, inclusieve Zeeuwse arbeidsmarkt.

Campus Zeeland

Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland.

De Zeeuwse Vacaturebank

Één centrale plek voor Zeeuwse vacatures voor WO, HBO en MBO vacatures en stages.

Economic Board Zeeland

Het laatste nieuws over Zeeland in Stroomversnelling, de Regio Deal Zeeland en de Zeeuws-Vlaanderen.

VNO-NCW

VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid.