Arbeidsmarktregio Zeeland: Helpen, adviseren en vooruitkijken

Sinds eind maart is het Bestuurlijk Overleg Noodmaatregelen MKB actief, een tijdelijk Zeeuws bestuursorgaan om de problemen van ondernemend Zeeland als gevolg van de coronacrisis te volgen en waar mogelijk te helpen oplossen. Deelnemer André van der Reest geeft zijn visie en we kijken achter de schermen bij het Ondernemersloket van Orionis Walcheren en bij het Grensinfopunt Scheldemond te Terneuzen. De volledige interviews zijn te lezen in de vorige week verschenen nieuwsbrief van Aan de slag in Zeeland. Bestuurlijk Overleg Het Bestuurlijk Overleg Noodmaatregelen MKB wordt gevormd door de gedeputeerden economie en toerisme van de Provincie Zeeland en vertegenwoordigers van VNO-NCW, Impuls Zeeland, Economic Board Zeeland, de gemeenten en Arbeidsmarktregio Zeeland/Zeeuwse Werkkamer. De Goese wethouder André van der Reest is voorzitter van die laatste instantie en als zodanig draait hij mee in dit bestuurlijk overleg, dat tweemaal per week per video-call bijeenkomt. “We zijn een paar weken geleden toch vrij plotseling geconfronteerd met een crisis die ongekend grote economische gevolgen zal hebben. Wat er nu gebeurt, is heel ingrijpend voor bijna iedereen, zij het op veel verschillende manieren. Gelukkig kunnen de financiële noodmaatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen de eerste financiële nood lenigen in situaties die daarvoor in aanmerking komen. We houden als bestuurlijk overleg de vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering van die maatregelen in Zeeland en helpen waar nodig.” Over de taken van de Arbeidsmarktregio Zeeland: “We bieden in het bestuurlijk overleg waar mogelijk onze diensten aan. Ons netwerk is groot, dus we kunnen goed bijdragen aan het vinden en verbinden van elkaar. We functioneren in toenemende mate als schakel- en informatiepunt. We kijken - juist ook in het bestuurlijk overleg - naar de behoefte van werkgevers aan (tijdelijke) extra handen, want de WSP’s en de gemeenten hebben een rijk arsenaal aan uitkeringsgerechtigden die goed bij kunnen springen. Die arbeidsbemiddeling zal straks - bijvoorbeeld bij het binnenhalen en niet verloren laten gaan van verschillende oogsten - heel belangrijk kunnen zijn.” Ondernemersloket Orionis Walcheren Het Walcherse Ondernemersloket is een product van nauwe samenwerking tussen de drie Walcherse gemeenten en Orionis Walcheren. Het telefonische loket ging open op vrijdag 27 maart en voorzag direct in een behoefte bij Walcherse ondernemers, met of zonder personeel. In de eerste volle week kwamen zo’n tweehonderd telefoontjes per dag binnen; nu is dat aantal gestabiliseerd op ongeveer zeventig per dag. Kim van Limbergen, manager Werk bij Orionis Walcheren: “Het loket is bedoeld voor brede ondersteuning van ondernemers, alle vragen mogen gesteld worden. De meest voorkomende vraag is wel welke noodmaatregel van de Rijksoverheid voor de bellende ondernemer bedoeld is en hoe het aanvragen ervan werkt. Verder zijn er veel praktische, situatiegebonden vragen, bijvoorbeeld van een horecaondernemer die vraagt of hij wel open mag zijn voor afhalen en hoe dat dan werkt.” Daarbij heeft het loket ook een belangrijke sociale functie, constateert Kim: “Veel ondernemers vinden het ook fijn om hun hart te luchten, om hun verhaal en zorgen kwijt te kunnen.” GrensInfoPunt Scheldemond Geen spreekuren meer en er kunnen ook geen persoonlijke gesprekken op kantoor plaatsvinden. Dat zijn ingrijpende maatregelen, vooral omdat er wat betreft grensoverschrijdend werken bij zowel werkgevers als werknemers tijdens de coronacrisis veel (nieuwe) vragen zijn. “Om grensgangers en voormalige grensgangers toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn,” vertelt Ronald de Back, coördinator van het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen, ”vragen we hen om bij vragen en problemen telefonisch of per e-mail contact op te nemen met ons GrensInfoPunt Scheldemond. Bij ons vind je de actuele informatie voor grensarbeiders en we proberen de vragen zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden. Daarnaast verzamelen we informatie over vraagstukken die door de nationale maatregelen niet worden afgedekt – typisch Zeeuws-Vlaamse en Oost- en West-Vlaamse kwesties dus - en zetten die uit binnen de juiste kanalen.”